501 SITU ARQUITECTURA BARCELONA sorgeix de la necessitat de trobar una via de conciliació entre empresa i recerca.

Atenent a les dificultats d’aquests moments actuals per trobar recolzament econòmic pel desenvolupament dels projectes de recerca, 501 SITU neix com a nova generació d’empresa compromesa amb:

1- LA INVESTIGACIÓ COM A VALOR DE FUTUR 501 SITU destinarà el 25% dels beneficis de les seves promocions a projectes d’investigació de lesions medul•lars dins del marc de col•laboració de la Fundació Step by Step i l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron

2- EL MOMENT ECONOMIC ACTUAL 501 Situ es compromet adequar-se a la situació econòmica actual construint promocions de qualitat a uns preus assequibles i no especulatius.

3- LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE El compromís amb el medi ambient i amb la societat és també un dels fonaments de les nostres promocions. Edificis VERDS, TECNOLÒGICS i ACCESSIBLES.