situacio La promoció està situada al barri d’ Horta – Guinardó, concretament al carrer Teodor Llorente amb Escornalbou.