La promoció esta situada al Barri de Putxet, a la cantonada formada pels

carrers Bertran, Ferrandiz i Musitu.